بعد از 9 سال فعالیت، تصمیم گرفتیم که این مکان رو برای همیشه تعطیل کنیم.

از تمام کاربرایی که توی این سالها همراه ما بودن تشکر میکنیم و امیدواریم که برای همیشه موفق باشید.

تیم سایت